อลูมิเนียมฉีกFOO-2

อลูมิเนียมฉีกFOO-2

ขนาด 4*8 ฟุต

ตาขนาด สันหนา อลูหนา

Visitors: 130,582