ตะแกรงเหล็กฉีกXG11

ตะแกรงเหล็กฉีกXG11


ตะแกรงเหล็กฉีกXG11 เป็น ตะแกรงเหล็ก ฉีกประเภทหนึ่งที่มีลวดลายการขยายแบบพิเศษซึ่งให้คุณสมบัติเฉพาะตัวมากมาย ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกันด้วยรูปทรงเพชร ซึ่งช่วยให้ตะแกรงมีความแข็งแรงและทนทานสูง ตะแกรงเหล็กฉีกXG11 ยังมีพื้นผิวที่กันลื่น ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เปียกหรือพื้นที่ที่มีน้ำมัน

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีกXG11 มักใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป ได้แก่ :

 • พื้นและทางเดิน
 • บันไดและทางลาด
 • รั้วและประตู
 • ฝาท่อและรางระบายน้ำ
 • แพลตฟอร์มและทางเท้า
 • แผ่นกันลื่น
 • ตะแกรงเครื่องจักร
 • การ์ดความปลอดภัย

ตะแกรงเหล็กฉีกXG11 มีให้เลือกหลายขนาดและวัสดุเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ตะแกรงเหล็ก ฉีกประเภทนี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเป็นมาตรฐาน แต่ยังสามารถทำจากอลูมิเนียม สแตนเลส หรือวัสดุอื่นๆ ได้อีกด้วย

ข้อดีของตะแกรงเหล็กฉีกXG11 ได้แก่ :

 • ความแข็งแรงและความทนทานสูง
 • พื้นผิวกันลื่น
 • การระบายน้ำที่ดี
 • การไหลเวียนของอากาศที่ดี
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • มีให้เลือกหลายขนาดและวัสดุ

ข้อเสียของตะแกรงเหล็กฉีกXG11 ได้แก่ :

 • อาจมีราคาแพงกว่าตะแกรงประเภทอื่
 • อาจเกิดสนิมได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
 • อาจเป็นอันตรายหากไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง
 • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป :

 • ความหนา : 4.5 มม.
 • ระยะห่างระหว่างก้าน :364มม.
 • ความยาวก้าน :135.40 มม.
 • พื้นที่เปิด :42%
 • น้ำหนัก : 43.10 กก.แผ่น (4 ฟุต 8 ฟุต)
 • น้ำหนัก : 67.40 กก.แผ่น (5 ฟุต 10 ฟุต)
 • ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน 

  การรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก   

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก

ช่องกว้างรู

มิลลิเมตร

ช่องยาวรู

มิลลิเมตร

ความหนา

มิลลิเมตร

สัน

มิลลิเมตร

น้ำหนัก(กก.)

4x8ฟุต

การรับน้ำหนัก 

กก./ตร.ม.(Span600)

การรับน้ำหนัก 

กก./ตร.ม.(Span1200)

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31 12.00 30.50 1.20 1.50 7.01 8.00 2.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32 12.00 30.50 1.60 2.00 12.40 20.00 5.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33 12.00 30.50 2.30 3.00 26.80 65.00 16.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34 15.00
32.00
1.20 1.50 5.26 7.00 1.50
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35 15.00 32.00 1.60 2.00 9.80 18.00 4.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36 15.00 32.00 2.30 3.00 21.30 60.00 14.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41 22.00 50.80 1.60 2.00 6.90 11.00 3.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42 22.00 50.80 2.30 2.50 12.20 25.00 6.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43 22.00 50.80  3.20 3.50 23.80 67.00 17.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51 25.00  61.00 1.60 2.50 7.50 15.00  4.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 25.00  61.00 2.30 3.00 12.90 31.00 8.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53 25.00  61.00 3.20 4.00 23.90  77.00 19.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61 34.00 76.20 2.30 3.00 9.50  23.00  5.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62 34.00 76.20 3.20 4.00 17.60 55.00 14.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63 34.00 76.20  4.50 5.00 30.90 124.00 31.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71 50.00 152.40 2.30 3.50  7.50 21.00  5.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72 50.00 152.40 3.20 4.00  11.90  39.00 10.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73 50.00 152.40 4.50 5.00 21.00 85.00 21.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11 34.00 135.40 4.50 7.00 43.20 245.00 61.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12 34.00 135.40 6.00 7.00 57.60 325.00 82.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13 34.00 135.40 6.00 9.00 74.10 539.00 135.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21 36.00 101.60 4.50  7.00 40.80 231.00 58.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22 36.00 101.60 6.00  7.00 54.40 308.00 77.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23 36.00 101.60 6.00 9.00  70.00 509.00 127.00
ตะแกรงเหล็กฉีก G1 24.00 122.00 3.00 5.80 34.00    
ตะแกรงเหล็กฉีก G2 24.00 122.00 4.50 5.80 51.00    
ตะแกรงเหล็กฉีก G5 9.00 44.00 1.60  1.80 15.00    
ตะแกรงเหล็กฉีก CT1 2.50 5.00 0.60 0.60 7.2Kg./Roll    
ตะแกรงเหล็กฉีก CT3 4.00 7.00 0.60 0.80 7.2Kg./Roll    
ตะแกรงเหล็กฉีก CT6 7.00 14.00 0.60 1.00 7.2Kg./Roll    
               
             

 

 


 • ตะแกรงเหล็กฉีกXG12ตะแกรงเหล็กฉีกXG12 เป็น ตะแกรงเหล็ก แผ่นขยายชนิดหนึ่งที่มีลวดลายการขยายแบบพิเศษ ซึ่งให้คุณสมบัติเฉพาะตัวมากมาย ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกันด้วยรูปทรง...

 • ตะแกรงเหล็กฉีกXG13ตะแกรงเหล็กฉีกXG13 เป็น ตะแกรงเหล็ก แผ่นขยายชนิดพิเศษที่มีลวดลายการขยายแบบเฉพาะตัว ช่วยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกั...

 • ตะแกรงเหล็กฉีกXG14ตะแกรงเหล็กฉีกXG14 เป็น ตะแกรงเหล็ก แผ่นขยายชนิดพิเศษที่มีลวดลายการขยายแบบเฉพาะตัว ช่วยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกั...

 • 63ตะแกรงเหล็กฉีกXG21ตะแกรงเหล็กฉีกXG21 เป็นตะแกรงเหล็กแผ่นขยายชนิดพิเศษที่มีลวดลายการขยายแบบเฉพาะตัว ช่วยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกั...

 • ตะแกรงเหล็กฉีกXG22ตะแกรงเหล็กฉีกXG22 เป็น ตะแกรงเหล็ก แผ่นขยายชนิดพิเศษที่มีลวดลายการขยายแบบเฉพาะตัว ช่วยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกั...

 • ตะแกรงเหล็กฉีกXG23ตะแกรงเหล็กฉีกXG23 เป็น ตะแกรงเหล็ก แผ่นขยายชนิดพิเศษที่มีลวดลายการขยายแบบเฉพาะตัว ช่วยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกั...

 • ตะแกรงเหล็กฉีกXG24ตะแกรงเหล็กฉีกXG24 เป็น ตะแกรงเหล็ก แผ่นขยายชนิดพิเศษที่มีลวดลายการขยายแบบเฉพาะตัว ช่วยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ลวดลายนี้ประกอบด้วยแถบโลหะที่เชื่อมต่อกั...
Visitors: 219,157