ตะแกรงอลูฉีกXG11s

ตะแกรงอลูฉีกXG11s

อลูหนา 2 มม แม่พิม XG11 สับ

ขนาดรู 34x135.40 mm

หนา 2.0 mm

สันตะแกรง 6.0 mm

น้ำหนัก/แผ่น Kg (4x8ฟุต)

Visitors: 116,891