ตะแกรงเจาะรู

รูปแบบการนำเหล็กแผ่นมาเจาะรู  หรือ ปั๊มตามแม่พิม

วัสดุเหล็กโดยทั่วไป มีขนาด 122*244 ซม  เป็นขนาดมาตรฐาน

วิธีการคำนวนตะแกรงเจาะรู และ นำหนัก

แม่พิมตะแกรงเจาะรู

รูกลม 1mm P2

รูกลม 2mm P2.5

รูกลม 2.5mm P3.5

รูกลม 3mm P5

รูกลม 3.5mm P6

รูกลม 4mm P7

รูกลม 4.5mm P7

รูกลม 5mm P8

รูกลม 6mm P9

รูกลม 7mm P9

รูกลม 8mm P10

รูกลม 9mm P12

รูกลม 10mm P14

รูกลม 12mm P16


ประเภทตะแกรงเจาะรู

ตะแกรงเจาะรูกลม

ตะแกรงเจาะรูสลอต

ตะแกรงเจาะรูสี่เหลี่ยม

ตะแกรงเจาะรูหกเหลี่ยม

ตะแกรงเจาะรูลายสวยงามไอเดียหน้ากากอาคาร

Visitors: 116,890