เหล็กเจาะรูหน้ากากอาคาร


รูปแบบการนำเหล็กแผ่นมาเจาะรู  หรือ ปั๊มตามแม่พิม

วัสดุเหล็กโดยทั่วไป มีขนาด 122*244 ซม  เป็นขนาดมาตรฐาน

วิธีการคำนวนตะแกรงเจาะรู และ นำหนักเป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

เหล็กเจาะรู

    ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

Visitors: 130,573